Події

Нова редакція СТАТУТУ

СТАТУТ

Релігійної організації

«Релігійна громада Української Греко-Католицької Церкви Парафії Різдва Пресвятої Богородиці

у Сихівському районі

м. Львова»

(нова редакція, редагований проект)

 

 

                                                             І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Релігійна організація «Релігійна громада Парафії Різдва Пресвятої Богородиці Української Греко-Католицької Церкви у Сихівському районі м. Львова» (далі – Парафія) є місцевою релігійною організацією віруючих Української Греко-Католицької Церкви (далі – УГКЦ), які добровільно об’єдналися з метою спільного задоволення релігійних потреб, що створена, зареєстрована і діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» і цього Статуту.

1.2. Парафія входить до структури Львівської Архиєпархії УГКЦ, очолюваної Єпархіальним єпископом (Архиєпископом і Митрополитом Львівським УГКЦ), що є складовою і невід’ємною частиною УГКЦ на чолі з Верховним Архиєпископом Києво-Галицьким УГКЦ та Вселенської Католицької Церкви, очолюваної Папою Римським (ККСЦ, канон 7, §2).

1.3. Парафія канонічно підпорядковується Архиєпископу і Митрополиту Львівському УГКЦ, адміністративні акти якого є для неї обов’язковими для виконання.

1.4. У своїй діяльності Парафія керується вченням Господа нашого Ісуса Христа, книгами Святого Писання (Старого і Нового Завітів),  постановами Вселенських Соборів, Кодексом Канонів Східних Церков (надалі – ККСЦ), партикулярним правом УГКЦ, рішеннями Синодів УГКЦ, внутрішніми документами УГКЦ, наказами та розпорядженями пароха, а також чинним законодавством України та цим Статутом. У відповідності до статті 5 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» держава не втручається у здійснювану в межах закону діяльність Парафії.

1.5. Парафія є правонаступником всіх прав і обов’язків «Парафії Української Греко-Католицької Церкви Різдва Пресвятої Богородиці міста Львова р-ну Галицького області Львівської», статут якої було прийнято рішенням загальних зборів 1.11.1991 р.Б. і зареєстровано рішенням ОВК-680-13.12.1991.

1.6. Парафія набуває статус юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому законом порядку. Парафія як юридична особа користується правами та несе обов’язки відповідно до чинного законодавства і цього Статуту: володіє, користується та розпоряджається відокремленим майном, що належить їй на основі права власності, оренди, позички тощо, може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, має право виступати стороною в судах загальної юрисдикції та третейському суді, має право вчиняти будь-які правочини, укладати угоди, що не суперечать чинному законодавству, а також цьому Статуту, як в Україні, так і поза її межами.

1.7. Парафія як юридична особа, має самостійний баланс, володіє, користується і розпоряджається власним майном, має поточний, валютний та інші рахунки в банківських установах, круглу печатку зі своїм найменуванням та символікою, кутові штампи, бланки, емблему, які реєструються в установленому чинним законодавством України порядку.

1.8. Парафія є неприбутковою організацією, що здійснює діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети досягнення прибутку. Парафія набуває статусу неприбуткової організації в установленому законом порядку.

1.9. Юрисдикція Парафії визначається згідно ККСЦ.

1.10. Найменування Парафії:

– українською мовою повна назва: Релігійна організація «Релігійна громада Парафії Різдва Пресвятої Богородиці Української Греко-Католицької Церкви у Сихівському районі м. Львова»

– українською мовою скорочена назва: «Парафія Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ м. Львова».

– англійською мовою повна назва: Religious organization «Religious community of the parish of the Nativity of Theotokos of Ukrainian Greek-Catholic Church of Lviv».

– англійською мовою скорочена назва: «The parish of the Nativity of Theotokos UGCC of Lviv»

1.11. Місцезнаходження Парафії – буд. №1, майдан Святого Івана Павла ІІ Папи Римського, м. Львів, 79049. При потребі можна використовувати скорочену адресу – буд.1, майдан Св. Івана Павла ІІ, м. Львів, 79049.

ІІ. мета, ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Головною метою утворення та діяльності Парафії є задоволення релігійних потреб віруючих людей сповідувати та поширювати власну віру та спільно реалізовувати своє право на свободу віросповідання.

2.2. Основними цілями Парафії є пророча, священича і царська місія Ісуса Христа доручена Церкві (ККСЦ, канон 7, §1):

–                                             проголошення Доброї Новини про спасіння в Ісусі Христі;

–                                             освячення Божого люду;

–                                             поширення Царства Божого у світі.

 

2.3. Основними завданнями Парафії є:

–                                             проведення Богослужінь, релігійних обрядів, церемоній, процесій та інших служінь передбачених внутрішніми розпорядженнями УГКЦ та місцевими традиціями;

–                                            організація та проведення публічних заходів, спрямованих на проповідування та поширення християнського віровчення;

–                                             організація процесу християнського виховання віруючих та їх релігійна освіта;

–                                             сприяння віруючим у практикуванні та реалізації своєї віри у повсякденному житті;

–                                             Реалізація  добродійництва, культурно-освітня та іншій суспільно-корисна діяльность (милосердя, благодійність, соціальна діяльність);

–                                             сприяння духовному і національному відродженню українського народу;

–                                             організація процесу євангелізації та катехизації вірних (дітей, молоді та дорослих): створення недільних та літніх шкіл, курсів, груп для поглиблення релігійної самоосвіти, тощо;

–                                             проведення реколекцій, семінарів, конференцій, презентацій, християнських таборів, майстер-класів, літніх канікул, паломництв, прощ, місій та інше, як в Україні так і за її межами.

–                                             збереження християнських традицій і звичаїв українського народу;

–                                             сприяння церковній, релігійній, просвітницькій діяльності, розвитку Львівської Архиєпархії та розвитку УГКЦ в цілому;

–                                             інша діяльність що відповідає правилам і традиціям УГКЦ та не суперечить чинному законодавству України.

ІІІ. ПРАВА ПАРАФІЇ

3.1. Для забезпечення виконання основних завдань Парафія має право безперешкодно проводити богослужіння в культових будівлях, на прилеглій території, у місцях паломництва, в квартирах та будинках громадян за їх згодою, на кладовищах, а також в установах, організаціях, на підприємствах та в навчальних закладах за ініціативою їхніх трудових колективів та за згодою адміністрації.

3.2. В разі потреби, священослужитель Парафії проводить Богослужіння в лікарнях, шпиталях, дитячих будинках, будинках для престарілих та інвалідів, військових частинах, у місцях попереднього ув’язнення і відбування покарання, а також в інших місцях з метою реалізації права віруючих на свободу віросповідання. Богослужіння проводяться на прохання громадян, які перебувають у цих закладах, або за ініціативою релігійної організації. Проведення Богослужінь відбувається за попереднім узгодженням з адміністрацією зазначених установ.

3.3. Для проведення публічних Богослужінь, релігійних обрядів, церемоній, хресних ходів за межами території, що прилягає до культової споруди, парох при необхідності звертається з клопотанням до відповідної місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування в порядку, визначеному чинним законодавством.

3.4. З дозволу Архиєпископа і Митрополита Львівського УГКЦ та відповідної місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування Парафія має право будувати культові споруди та встановлювати пам’ятні знаки.

3.5. Для реалізації своїх статутних завдань, згідно чинного законодавства України Парафія має право:

- виступати засновником підприємств, які виробляють предмети культового призначення та випуску релігійної і Богослужбової літератури.

- виготовляти, експортувати, імпортувати, і розповсюджувати предмети релігійного призначення, релігійну літературу та інші інформаційні матеріали релігійного змісту.

- набувати, одержувати і везти з собою релігійну літературу та інші інформаційні матеріали релігійного призначення (змісту).

- здійснювати добродійну діяльність,  милосердя та благодійну діяльність як самостійно,  так і спільно з іншими релігійними чи благодійними організаціями. Суми витрат на цю мету оподаткуванню не підлягають.

- може бути засновником Парафіяльних шкіл для дітей та дорослих з метою навчання християнського віросповідання, а також організовує та/або сприяє виїзду груп дітей та молоді на відпочинок та оздоровлення як в Україні, так і за кордон.

- брати участь у громадському житті суспільства, використовуючи засоби масової інформації.

- встановлювати і підтримувати міжнародні зв’язки та прямі особисті контакти, включаючи виїзд за кордон для паломництва, участі в зборах та релігійних заходах.

 

3.6. Для виконання своїх статутних завдань, в порядку, визначеному чинним законодавством, Парафія з письмового дозволу Архиєпископа і Митрополита Львівського УГКЦ може засновувати:

- засоби масової інформації, видавничі, поліграфічні,  виробничі, реставраційно-будівельні, сільськогосподарські та інші підприємства, Парафіяльні товариства, об’єднання, братства (місії); добродійні заклади, благодійні організації, ясла для новонароджених, дитячі садочки, школи, школи та заклади для дітей-сиріт, пункти соціальної допомоги, притулки для одиноких матерів, будинки для пристарілих та інвалідів, пансіонати, їдальні для бідних, сиротинці, реабілітаційні та терапевтичні центри, осередки відпочинку для дітей, лікарні, хоспіси та інші організації, які мають право набувати статус юридичної особи.

Окрім цього, при Парафії під духовним проводом пароха можуть діяти різного роду внутрішні структурні підрозділи та відділи, без права юридичної особи, зокрема: Парафіяльні спільноти, братства, сестринства, ради тощо, які керуються у своїй діяльності внутрішніми статутами та/або положеннями.

Члени Парафії можуть виступати добровольцями, які безоплатно, на добровільній основі, надають послуги і виконують різного роду добровільні служіння.

3.7. Для виконання своїх статутних завдань Парафія може отримувати благодійну допомогу. А також, відповідно до чинного законодавства України про гуманітарну допомогу, може набувати статус отримувача гуманітарної допомоги, бути надавачем гуманітарної допомоги, здійснювати добродійну діяльність та милосердя як самостійно, так і через громадські фонди. Суми витрат на цю мету оподаткуванню не підлягають і не вважаються розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пунктом 5.12. статуту Парафії.

ІV. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ПАРАФІЄЮ

4.1. Очолює Парафію та керує її діяльністю парох (адміністратор), якого згідно з ККСЦ  на підставі видачі декрету призначає та відкликає Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ.

4.2. За діяльність Парафії, в тому числі за її майновий стан, відповідальність несе парох (адміністратор) відповідно до ККСЦ та чинного законодавства України.

4.3. Для допомоги пароху (адміністратору, настоятелю) в пастирській праці Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ може призначити декретом одного або більше священнослужителів (помічників: сотрудників, вікаріїв), права і обов’язки яких визначаються ККСЦ та регламентуються розпорядженнями пароха (адміністратора, настоятеля) Парафії, який приймає та звільняє названих вище осіб згідно чинного законодавства.

4.4. Парох (адміністратор) одноосібно без доручення:

4.4.1. Представляє Парафію у відносинах з органами державної влади та самоврядування, юридичними та фізичними особами, в судах тощо;

4.4.2. Від імені Парафії укладає цивільно-правові правочини з релігійними організаціями, державними органами, установами, організаціями та іншими юридичними та фізичними особами як в Україні так і за її межами;

4.4.3. Укладає правочини щодо майна Парафії. У разі відчуження нерухомого майна Парафії необхідне письмове погодження Архиєпископа і Митрополита Львівського УГКЦ.

4.4.5. Укладає договори та інші правочини, підписує фінансові та бухгалтерські документи;

4.4.4. У разі потреби видає довіреності для виконання відповідних завдань;

4.4.6. В межах своєї компетенції видає накази, приймає інші необхідні рішення;

4.4.7. Відкриває та закриває поточні та інші рахунки Парафії в банках для ведення фінансових справ Парафії; валютні рахунки відкриває з дозволу Єпархіального єпископа;

4.4.8. Приймає на роботу та звільняє з роботи громадян відповідно до КЗпП;

4.4.9. Пропонує на Загальних зборах кандидатів до Парафіяльних рад, головує на засіданнях Парафіяльних рад, Загальних зборах Парафіян.

4.5. Діяльність пароха (адміністратора) контролює Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ під час канонічних візитацій (ККСЦ 205, §1 і §2) або в інший ним визначений спосіб.

4.6. Проведення Загальних зборів парафіян ініціює парох (адміністратор), якими є зібрання повнолітніх членів Парафії. До компетенції Загальних зборів належить прийняття статуту Парафії, внесення до нього змін (прийняття нової редакції), а також прийняття рішення про припинення діяльності Парафії. Головує на Загальних зборах парох (адміністратор).

4.7. У виняткових випадках 2/3 всіх повнолітніх членів парафії можуть ініціювати скликання загальних зборів парафії, на яких головує парох (адміністратор, настоятель). Про дату  проведення таких зборів, проект порядку денного та проекти рішень парох (адміністратор, настоятель) повідомляє громаду заздалегідь.

 4.8. Загальні збори приймають рішення простою більшістю голосів від кількості присутніх. У випадку однакової кількості голосів під час голосування на Загальних зборах, перевагу має рішення, за яке проголосував парох (адміністратор).

4.9. Рішення, що прийняті на Загальних зборах, оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем зборів. Рішення Загальних зборів Парафії набирає чинності з моменту його письмового погодження Архиєпископом і Митрополитом Львівським УГКЦ.

4.10. У Парафії діють ради, які є дорадчими органами і діють разом із парохом (адміністратором, настоятелем), який є їх головою.

4.11. Парох (адміністратор) разом із діючими радами:

–                                                           забезпечує виконання рішень зборів;

–                                                           сприяє діяльності Парафії та досягненню її статутних завдань (цілей);

–                                                           веде облік коштів та майна, яке знаходиться у власності або в користуванні Парафії;

–                                                           приймає рішення щодо заснування (утворення) і ліквідації підприємств, засобів масової інформації та інших юридичних осіб, визначених у п. 3.6 цього Статуту;

–                                                           вирішує поточні господарські питання.

4.12. Члени Парафії можуть звертатися до Архиєпископа і Митрополита Львівського УГКЦ, якщо вони будуть незадоволені керівною діяльністю пароха (адміністратора).

 

V. ФІНАНСИ ТА МАЙНО ПАРАФІЇ

5.1. Парафія володіє, користується і розпоряджається майном, яке належить їй на праві власності. Парафія має право використовувати для своїх потреб будівлі і майно, що надається їй на договірних засадах державними, комунальними та іншими організаціями, або громадянами.

5.2. У власності Парафії можуть бути будівлі, споруди предмети культу, об’єкти виробничого, соціального і добродійного призначення, транспорт, кошти та інше майно, необхідне для забезпечення її діяльності.

5.3. Парафія має право власності на майно, придбане або створене нею за рахунок власних коштів, пожертвуване громадянами, організаціями як з України так і з-за кордону, або ж передане державою, а також придбане на інших підставах, передбачених чинним законодавством.

5.4. У власності Парафії може бути також майно, що знаходиться за межами України, набуте з дозволу Єпархіального єпископа (Архиєпископа і Митрополита Львівського УГКЦ).

5.5. Парафія має право звертатися за добровільними фінансовими та іншими пожертвуваннями і одержувати їх, а також самостійно розпоряджатись ними.

5.6. Джерела формування коштів та майна Парафії:

–  кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань (в тому числі пожертвування Парафіян, інших фізичних чи юридичних осіб, передача майна державою чи органами місцевого самоврядування);

– будь-які інші пожертви від надання культових послуг, а також пасивні доходи, в тому числі, вклади по заповітах;

–  добровільні цільові пожертви, які використовуються за цільовим призначенням згідно волі жертводавця;

– інші джерела, що передбачені законодавством України і не суперечать меті та основним завданням Парафії.

5.7. Суми прибутку підприємств, заснованих Парафією, які використовуються в добродійних цілях, не оподатковуються.

5.8. В рамках фінансування видатків, визначених п. 5.11. цього Статуту, складати в необхідних розмірах, добровільні пожертви на загально церковні та єпархіяльні потреби для сприяння церковній, релігійній, просвітницькій діяльності УГКЦ в цілому та Львівської Архиєпархії зокрема.

5.9. Парафія володіє і користується землею у порядку, встановленому Земельним кодексом України та іншими законодавчими актами України.

5.10. Майно культового призначення, що належить Парафії, не може бути предметом застави і відчуження. На майно культового призначення не може бути накладено стягнення.

5.11. Фінансові та майнові пожертвування, як і інші доходи не оподатковуються.

Доходи (прибутки) Парафії, як неприбуткової організації, використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Парафії, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом. Доходи Парафії, як неприбуткової релігійної організації, використовуються також для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя.

5.12. Забороняється розподіл отриманих прибутків (доходів) або їх частини серед засновників (учасників), членів Парафії, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

VІ. ТРУДОВІ ПРАВОВІ ДНОСИНИ

6.1. Парафія приймає працівників на роботу за трудовими договорами відповідно до чинного законодавства.

6.2. На громадян, які працюють у Парафії на умовах трудового договору, поширюється дія законодавства про працю, загальнообов’язкове державне соціальне страхування та оподаткування.

 

VІІ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

7.1. Зміни і доповнення до Статуту приймаються Загальними зборами, затверджуються Архиєпископом і Митрополитом Львівським УГКЦ та реєструються згідно з чинним законодавством.

7.2. Зміни і доповнення до Статуту (нова редакція) приймаються на Загальних зборах простою більшістю присутніх та набирають чинності згідно пунктів 4.8 і 4.9. цього Статуту.

 

VIII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРАФІЇ

8.1 Діяльність Парафії може бути припинено у зв’язку з її реорганізацією (поділом, злиттям, приєднанням, перетворенням) або ліквідацією.

8.2. Рішення про припинення діяльності Парафії приймається Загальними зборами та затверджується Архиєпископом і Митрополитом Львівським УГКЦ. В окремих випадках, передбачених законодавством України, рішення про припинення діяльності Парафії, як юридичної особи, може бути прийнято судом.

8.3. У випадку прийняття рішення про припинення діяльності парафії Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ визначає процедуру припинення та подальшу долю майна та коштів парафії, відповідно до якої активи парафії передаються іншій неприбутковій організації, яка знаходиться у канонічному підпорядкуванні УГКЦ або зараховується до доходу бюджету.

8.4. На майно культового призначення, що належить Парафії, не може бути звернено стягнення за претензіями кредиторів.

 

 

 

 

 

 

 

Назад